Sürüm: 04072022

Programla ilgili detaylı açıklamayı okumak için konu başlığına tıklayınız... (Güncelleme geçmişini mutlaka okuyunuz...)


Sürüm: 20092022

Devlet memurlarının Geçici Görev Yolluğunu hesaplamak için hazırlanmış bir programdır.


Sürüm: 08092022

Programın Anlatım Videosu için başlığa tıklayınız... Devlet memurlarının terfi farklarını hesaplamak için hazırlanmış bir programdır. Detaylı bilgi için başlığı tıklayıp açıklamaları okuyunuz...


Sürüm: 20072022

Programla ilgili detaylı açıklamayı okumak için konu başlığına tıklayınız... (Temmuz 2022 Katsayıları Eklendi...) Katsayı farkı hesaplamasında hata sebebiyle güncelleme yapılmıştır. Güncel sürümü kullanınız... (Geri bildirimde bulunan Rıdvan Ercan YILDIZ Bey'e teşekkürler...)


Sürüm: 17112022

Programla ilgili detaylı açıklamayı okumak için konu başlığına tıklayınız... (Temmuz 2022 Katsayıları Eklendi...)


Sürüm: 10082022

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personellerin maaşlarını hesaplamak için hazırlanmış bir programdır. Açıklamaları okumak için başlığa tıklayınız... (Temmuz 2022 Katsayıları Eklendi...)


Sürüm: 01122022

Gelir ve Damga Vergisi, açılan kişi borcu gün sayısına oranla hesaplama yapılmıştır. Önceden, Hak Edilen bölümüne göre hesaplama yapılıyordu. Yeni yöntemle istisna tutarı varsa ona göre hesaplama yapılıyor. Kontrol ediniz ve açıklamaları okuyunuz...


Sürüm: 18072022

Devlet memurlarının Sürekli Görev Yolluğunu hesaplamak için hazırlanmış bir programdır.


Sürüm: 11112021

AGİ kaldırılmadan önceki yıllar için hesaplama yapar.


Sürüm: 19092022

AGİ kaldırıldıktan sonrası için hesaplama yapar. Kalfalık Yeterliğini Kazanan Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencisi ücret hesaplaması da yapar. (Staj Ücreti Hesaplama Yöntemi seçiniz.) (Temmuz 2022 Katsayıları Eklendi...)


Sürüm: 24022022

Ölüm Yardımı Çeşitli Ödemeler Bordrosu. İnternette çok araştırmıştım. Ele avuca gelir bir bordro örneği bulamamıştım. Sonra oturup üzerinde biraz oynama yaparak bu bordroyu oluşturdum. Benim gibi ihtiyacı olan birine faydası dokunsun...


Sürüm: 26052022

İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatını hesaplamak için yaptığım bir program.


Sürüm: 04072022

Sağlık personellerinin nöbet ve icap hesaplamaları için yapılmış bir programdır. Hoş, artık Sağlık Bakanlığına bağlı bir çok kurum EKOBS'tan yapıyor ama hesaplama mantığını öğrenmek, münferit kullanım, kontrol vs. için kullanabilirsiniz. (Temmuz 2022 Katsayıları Eklendi...)


Sürüm: 21042022

2022 yılı Giyecek Yardımı Yönetmeliği, Genelgesi, Genelge ekleri ve program ektedir.  (Program KBS referans tabloları, Genelge Ek1 ve Ek2 vs. güncellemeleri yapılmıştır.) (EK3 sayfasının gizleme kodu güncellenmiştir.)


Sürüm: 16102022

Kritir bir hata giderildi. Lütfen güncel sürümü kullanın... 4/B Sözleşmelilerin Fiili Hizmet Zammı Farkını hesaplamak için hazırlanmış bir programdır.


Sürüm: 09042022

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda, geçmişe dönük 3 aylık fark bordrosu... Hem eş hem çocuk yardımı ödeneği için çeşitli ödemeler bordrosu...


Sürüm: 24022022

Sağ üst köşedeki logoyu, kendi hastanenizin logosu ile değiştirmeyi unutmayın. (2022-Temmuz dönemi aylık mesai saati 141 saat olarak güncellenmiştir. 13-14 Temmuz idari izni düşmek ve 125 saat olarak hesaplamak isteyenler, tatil günleri tablosuna o tarihleri ekleyebilirler.)


Sürüm: 07012021

657 DMK maaşlarından yapılacak rapor kesintisini hesaplamak için hazırlanmış bir cetveldir.


Sürüm: 09042022

Aile Yardımı için kişi borcu hesaplama cetveli. Kişi Borcu Hesaplama Programım ile de hesaplanabilir ama bu çok daha sade ve basit bence. Hangisi kolayınıza gelirse onu kullanırsınız.


Sürüm: 12022022

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanname Düzenleme Programının MUHSGK SGK Bildirimleri sayfasına Text dosyası yükleyebilmek için, Excel'den Text dosyasına dönüştürmek için hazırlanmış bir programdır.


Sürüm: 23122020

İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılık Ayırma için hazırlamış olduğum bir programdır.


Sürüm: 23112022

4B Sözleşmeli Personel Kişi Borcu Hesaplama Programıdır. Çok fazla talep vardı, bunu da aradan çıkarayım dedim. (2022 Temmuz Katsayıları Eklenmiştir.)


Sürüm: 14082020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanname Düzenleme Programının MUHSGK Ödemeler (Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim) sayfasına Text dosyası yükleyebilmek için, Excel'den Text dosyasına dönüştürmek için hazırlanmış bir programdır.


Sürüm: 13052022

Hemen hemen her ay personellerin maaş verilerine ihtiyaç duyduğum için hazırladığım bazı makroları ve Gelir Vergisi formülü ile Yazıya Çevirme makrolarının örneklerini sizlerle paylaşayım dedim. Bana çok zaman kazandırıyor. Belki kullanmak isteyeniniz olur.


Sürüm: 04072022

Kaldırılan AGİ ile yeni gelen Vergi İstisna Uygulamasının karşılaştırmasını yaptığım bir tablodur. Formüller yeni Asgari Ücrete göre güncellenmiştir.


Sürüm: 14082020

Beyanname Düzenleme Programının MUHSGK KDV9015 Kesinti Yapılan Satıcılar sayfasına Text dosyası yükleyebilmek için, Excel'den Text dosyasına dönüştürmek için hazırlanmış bir programdır.


Sürüm: 10112022

Güncellenmiştir. Lütfen eski sürümleri kullanmayın... Programla ilgili detaylı açıklamayı okumak için konu başlığına tıklayınız...


Sürüm: 04072022

Aktif olarak kullandığım 2 tane Excel çalışması. Sendika aidatı ve varsa ödeneğini hesaplar. İkinci excel dosyası da, verileri girdiğiniz takdirde otomatik olarak sendika toplantı tutanağını hazırlar.


Sürüm: 12022022

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanname Düzenleme Programının MUHSGK 094 kodlu Ödemeler sayfasına Text dosyası yükleyebilmek için, Excel'den Text dosyasına dönüştürmek için hazırlanmış bir programdır.


Sürüm: 17112022

Banka Listesi aktarım kodlarında sütun başvuru hatası giderilmiştir. Programla ilgili detaylı açıklamayı okumak için konu başlığına tıklayınız...


Sürüm: 

Geçmişe dönük Engellilik İndirimi Gelir Vergisi İadesi Hesaplama Bordrosudur.